Batıkent Keman Kursu Alabileceğim Yerler

Ankara Batıkent’te faaliyet gösteren Asya Sanat Merkezi’nde, her yaştan ve her seviyeden öğrenci için keman derslerimiz mevcuttur. Keman derslerimiz, alanında uzman ve deneyimli eğitmenlerimiz tarafından verilmektedir. Keman eğitimci kadromuz, konservatuarların ilgili alanlarından mezun, alanında başarılı ve tecrübeli eğitmenlerden oluşmaktadır. Batıkent Keman Kursu Keman, viyola ve viyolonselin bulunduğu violin ailesinin en küçük üyesi olup yayla çalınan telli bir çalgıdır. Ülkemizde ve dünyada en çok bilinen müzik aletlerinden biri olan keman, hemen her yaştan ve her kesimden insanın sesini çok sevdiği ve tınısında huzur bulduğu bir enstrümandır.

Kısaca Keman


Keman, kökeni Orta Asya’ya dayanan bir enstrüman olup Orta Asya’dan İpek Yolu aracılığıyla Çine, Çin’den Hindistan’a ve sonrasında Orta Doğu’ya doğru yayılan bir müzik aletidir. Günümüzde kullanılan kemanın ise 14. Yüzyılda İtalya’da doğduğu savunulmaktadır. Bu yüzyıldan sonra Avrupa’ya yayılan keman, 19. Yüzyılda birtakım değişikliklere uğrayarak günümüze ulaşmıştır. Türk müziğinde de yeri vazgeçilmez olan keman, ülkelere ve kültürlere göre müzikal anlamda farklılıklar içermektedir.
Kemanın diğer enstrümanlarla karşılaştırıldığında göze çarpan en önemli özelliği perdesiz olmasıdır. Bu nedenle, keman öğrenimi kişinin algısı ve yetisine göre değişmekle birlikte diğer enstrümanlara göre daha uzun bir öğrenim sürecini beraberinde getirebilmektedir. Asya Sanat Merkezinde keman eğitimleri, ilk olarak her öğrencinin seviyesine uygun bir şekilde
verilen nota eğitimleri ile desteklenmektedir. Nota eğitimi ile birlikte öğrencinin yaşına ve seviyesine göre verilen ezgilerle klasik batı müziğinin temelleri atılmaktadır. Alanında uzman ve deneyimli kadromuz, her öğrencimizle birebir ilgilenerek öğrencilerimizin enstrümandaki gelişimini takip etmektedir.

Merkezimizde düzenli olarak derse devam eden öğrencilerimiz, enstrüman çalmanın sağladığı öz disiplini oluşturarak sosyal hayatlarında hem iletişimi daha kuvvetli hem de daha başarılı bireyler olmaktadır. Müzik, kuşkusuz, zihni en çok rahatlatan, insan vücuduna enerji veren ve yaşanan sıkıntılarla en iyi şekilde başa çıkmayı sağlayan temel bir ihtiyaçtır. “Müzik, ruhun gıdasıdır” sözünden yola çıkarak müziğin beşikten mezara ne denli bir ihtiyaç olduğunu anlamak mümkündür. Böylesine eşsiz bir ihtiyacı, bir enstrümanla taçlandırmak ise ancak özel insanların başarabileceği bir durumdur. Asya Sanat Merkezimiz, her öğrencimize özel bir şekilde davranıp ona özel olduğunu hissettirerek
eğitime devam etmektedir. Merkezimizde birebir devam eden keman eğitimine başlamadan önce öğrencilerimiz küçük testlerden geçirilmektedir.

Özellikle küçük yaşta olan öğrencilerimizin algıları kontrol edilerek derslere başlanmaktadır. Uzman eğitimcilerimiz, öğrencilerimizin yaşına, algısına ve yetisine göre hareket etmekle birlikte onların fiziksel ve yapısal özelliklerini de dikkate alarak eğitim vermektedir. Batıkent Keman Kursu, toplumumuzda çok küçük yaşta başlanması gereken bir müzik aleti olarak algılansa da bazı öğrencilerimiz bu yargıları yıkarak ilerleyen yaşlarda da başarıya ulaşabilmektedir. Keman öğrenmenin en önemli koşulu, doğru eğitimci ile doğru bir programda ilerlemektir. Doğru eğitimcilerle, doğru bir çizgide ilerleyebilmek için

Asya Sanat Merkezimiz ve Merkezimizin değerli eğitimcileri her daim yanınızdadır. Ayrıca

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat