Çocuklar

Ankara Batıkent’te faaliyet gösteren Asya Sanat Merkezi, çocukların küçük yaşta müzik eğitimine başlamasını destekleyerek onları ileri seviyeye taşımaktadır. Çocuklarda müzik eğitimi ve enstrüman eğitimi, çocuğun yetisine ve becerisine göre farklı yaşlarda olabileceği gibi, çocuğun seçeceği enstrümana göre de farklılık göstermektedir. Örneğin, uzmanlar tarafından 4-5 yaşında bir çocuğun piyano çalması önerilirken, bağlama, gitar ve keman çalacak bir çocuğun, enstrümanı daha iyi kavrayabilmesi için 4-5 yaşlarından daha sonra tercih etmesi, çocuğu daha ileri seviyeye taşıyacaktır.

Çocuklarda müzik eğitimi, yaş, algı ve yeti faktörlerine bağlı olarak değişkenlik göstermekle birlikte çocuğun enstrümana duyduğu sevgi ve alaka ile de ilintilidir. Enstrümana karşı küçük yaşta bağlılık duyan çocuğun algısı ve yetisi doğal olarak daha çok gelişecektir.

Küçük yaşta müzik eğitimi, çocukları her anlamda olumlu yönde etkilemektedir. Çocuklarda müzik eğitimi, çocukların iletişimini, sosyal zekasını, matematiksel zekasını artırırken onların olaylara bakış açısını, algı biçimini, fiziksel yeteneklerini ve özgüvenini de olumlu yönde desteklemektedir.

Asya Sanat Merkezi’nde küçük yaşlardan itibaren müzik eğitimi, uzman ve deneyimli kadromuz tarafından verilmektedir. Küçük yaşlardaki öğrencilerimiz, derse başlamadan önce küçük testlerden geçirilerek müzik eğitimine karşı duyarlılığı ve algısı ölçülmektedir. Bağlama, piyano, keman ve gitar alanında, küçük testleri başarıyla geçen öğrencilerimiz, seviyelerine ve yaşlarına göre eğitilmektedir.

Çocuklarınızın küçük yaşta müzik eğitimi almasını istiyor, onların küçük dünyalarına bir renk de siz katmak istiyorsanız en doğru tercih, Asya Sanat Merkezi’dir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Open chat