Ankara Batıkent’te faaliyet gösteren Asya Sanat Merkezi’nde, her yaştan ve her seviyeden öğrenci için gitar kursu mevcuttur. Gitar derslerimiz, alanında uzman ve deneyimli eğitmenlerimiz tarafından verilmektedir. Gitar eğitimci kadromuz, konservatuarların ilgili alanlarından mezun, alanında başarılı ve tecrübeli eğitmenlerden oluşmaktadır. 

Gitar, geçmişi 4000 yıla kadar uzanan eski ve soylu bir enstrümandır. Gitarın soyu hakkında birçok teori vardır ve genelde “ud” ve eski Yunan çalgısı olan “kithara”dan geldiği iddia edilmektedir. 1960 yılında Dr. Michael Kasha tarafından yapılan araştırma ise bu iddiaları çürütmüştür. Dr. Michael Kasha ‘nın araştırmasına göre ud ve  gitar  ortak ataları paylaşıyor olmalarına rağmen  ayrı bir gelişimin sonucudur ve bu enstrümanların gitarın evrimine bir katkısı olmamıştır. Bu noktadan hareketle, ters yöndeki etkisi de gözden kaçmamalıdır. Gitarın ataları Moors’un İspanya’ya getirdiği  “ud”un perdesizden perdeliye evriminde çok büyük etkisi olmuştur.

Gitarın Tarihi

Rönesans’ın başlarında 4 çift telli(her çift telin kendi içinde akortlandığı)formu Avrupa’da baskın gelmeye başlamıştır. Bu enstrüman için (chitarra) ilk eser, 16. Yüzyılda İspanya’da yazılmıştır.

5 çift telli gitar (battente) ilk kez  İtalya’da aynı zamanlarda görülmeye başlamıştır ve 4 çift telli gitarın yerini almıştır. Standard akortlama modern gitarın ilk 5 teli gibi A,D,G,B,E şeklinde ayarlanmıştır.

Lavtaya benzer olarak ilk gitar formunun  nadiren 8’ den fazla perdesi vardır; fakat sonra perde sayısı ilk olarak 10’a, sonrasında ise 12 ‘ye yükselmiştir.

6. çift tel, 17. Yüzyılda  İtalyanlar tarafından eklenmiş (guitarra battente) ve Avrupa’daki gitar yapımcıları da modayı takip etmiştir. Bu gelişim, daha sonra 6 telli gitar formunun önünü açacaktır. Yani 6 telli modern gitarın 12 telli gitardan geliştiği söylenebilmektedir. Bu durumda, İtalyanlar gitarın evriminde itici güç olmuştur. 

Gitarın bütün dünyada sevilen yaygın bir çalgı olması, yeni bir olgu değildir. 16.yüzyılın sonlarında armonik müziğe eğilim başlayınca İspanyol gitarı hem solo çalgı, hem şarkı ve dansların yetkin bir eşlikçisi konumuna gelmiştir. 19.yüzyılın büyük kemancısı Paganinni, gitara bir tutku halinde bağlanmış, Chopin ise onun ‘en etkileyici çalgı’ olduğunu söylemiştir. Melodiyi ve armoniyi seslendirebilmesi , klasik, geleneksel ve popüler bütün müzik türlerinde kullanılması, kendine özgü ses renginin etkileyiciliği ve pratik, kolay taşınır bir çalgı olması bu gelişimde etkili olmuştur.

Gitar Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Klasik gitarın 6 teli vardır. Uzunluğu 65-66 cm olan telleri Mi-La-Re-Sol-Si-Mi olarak akort edilmektedir. Ses genişliği, üç buçuk oktavdır.

Kurumumuzda klasik gitar eğitimine özel veya grup dersleri olarak eğitim verilmektedir. Eğitim metodumuz;

1-)Klasik Gitarın yapısal gelişimi hakkında bilgi verilerek temel müzik bilgilerine ve nota eğitimine vakit ayırılmaktadır ve bona çalışmaları yapılmaktadır.

2-)Klasik gitar oturuş ve tutuş tekniği, sağ el tekniği, sol el tekniği, parmak egzersizleri yapılmaktadır.

3-)1. 2. Ve 3. Tel notaları ve ezgi çalışmaları düzenlenmektedir.

4)4.5.6. tel nota çalışmaları, arpej çalışmaları, akor çalışmaları, gam çalışmaları yapılmaktadır.

5-) Çok sesli eser çalışmaları üzerinde durulmaktadır.

6-) Rönesans Dönemi eser çalışmaları, Barok Dönemi eser çalışmaları, Klasik Dönem  ve Çağdaş Dönem eser çalışmaları yapılmaktadır.

Asya Sanat Merkezi, gitar konusunda kendisini geliştirmek isteyen her yaş ve her seviyeden öğrenciyi deneyimlerini paylaşmak üzere beklemektedir.

 

Open chat